Đổi công gây quỹ đoàn ở Xuân Lập

Đối với các phong trào đoàn tại cơ sở, thiếu kinh phí sinh hoạt luôn là bài toán nan giải. Trên thực tế, nguồn kinh phí của Đoàn luôn hạn hẹp trong ...

Tin xem nhiều