Dạy học ở vùng cao

Với mỗi giáo viên dạy học ở vùng sâu, vùng xa, việc dạy học ở những vùng khó khăn đều gặp nhiều gian nan, thử thách. Mỗi thầy cô giáo ở huyện vùng ...

Tin xem nhiều