Thổ Bình phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thổ Bình là xã cửa ngõ của huyện Lâm Bình, có tổng diện tích tự nhiên trên 6.870 ha, là nơi sinh sống của 1.460 hộ với 5.967 nhân khẩu, với 4 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 92%. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo được sự đồng thuận ngày càng cao trong toàn xã hội. Với phương châm nhất quán và xuyên xuốt trong quá trình hoạt động "nghe dân nói, nói cho dân nghe và làm cho dân tin", những năm qua, MTTQ xã Thổ Bình đã huy động tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.

Nhà văn hóa thôn Bản Pước, xã Thổ Bình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2017. Để xây dựng và mua sắm các trang, thiết bị cơ sở vật chất nhà văn hóa, bà con nhân trong thôn đã tự nguyện hiến hiến đất, đóng góp tiền của, công sức và xây dựng cảnh quan khuôn viên nhà văn hóa sạch, xanh, đẹp như ngày hôm nay. Những việc làm này, đã phần nào khẳng định quyết tâm và tinh thần đoàn kết của nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương  xây dựng các thiết chế văn hóa. Đến nay, 9/10 thôn, bản trên địa bàn xã Thổ Bình đã có nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên.

Nhà văn hóa thôn Bản Pước, xã Thổ Bình hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2017

Nhằm phát huy sức mạnh “Đại đoàn kết toàn dân tộc” những năm qua Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị, xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là đồng bào DTTS trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, MTTQ luôn đặt công tác tuyên truyền, vận động lên hàng đầu; chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, tiến bộ của các dân tộc, thay đổi các thói quen, tập quán lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan. Đồng thời, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hợp với đặc điểm, phong tục, tập quán của địa phương, dân tộc gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”; “Ngày Vì người nghèo”... đồng thời, xây dựng các Mô hình tự quản về an ninh trật tự, tự quản vệ sinh môi trường... Qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, sức mạnh và tinh thần tự chủ của nhân dân được phát huy, tạo động lực phát triển kinh tế; thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững. Hằng năm, số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá đạt trên 86%; trên 75% số thôn đạt danh hiệu thôn, bản văn hoá.

Từ những kết quả đạt được UBMTTQ xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục nêu cao vai trò xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục lắng nghe và tham gia giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân, từ đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Kim Thoa - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục