Lâm Bình bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành Cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2021

Ngày 23/6/2021, Cơ quan Tổ chức, Nội vụ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2021. Dự buổi bế giảng có đồng chí La Hồng Hải, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện.

Sau thời gian 5 ngày học tập, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng năm 2021 đã được nghiên cứu, học tập các bài học lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình

 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng năm 2021

Kết thúc lớp bồi dưỡng, có 49 học viên được cấp giấy chứng nhận, trong đó 14 học viên đạt loại Giỏi, 26 học viên đạt loại Khá, 9 học viên đạt loại trung bình./.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục