Tin xem nhiều

Chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính ở xã Phúc Yên

Trong thời gian qua, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình; đã nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác CCHC, Tư pháp – Hộ tịch, đặc biệt là việc triển khai cơ chế “một cửa”, “ một cửa liên thông” hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các ...