Ban chỉ huy quân sự huyện Lâm Bình quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Tư lệnh quân khu II

Sáng 1/3/2021, Ban chỉ huy quân sự huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Tư lệnh Quân khu II. Dự và quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu có đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Thống, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; thành phần dự hội nghị có cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Ban chỉ huy quân sự huyện; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã; tiểu đội trưởng các đơn vị Tự vệ.

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên không tổ chức Lễ ra quân huấn luyện mà tổ chức hội nghị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu II.  Trong năm 2020, LLVT huyện Lâm Bình đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng. Trong đó, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, luyện tập, diễn tập cấp xã đạt kết quả khá, giỏi.

 Năm 2021, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, Ban CHQS huyện Lâm Bình đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và Ban CHQS các xã, lực lượng tự vệ các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung huấn luyện đảm bảo nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ; trang bị kiến thức về quân sự, nâng cao trình độ chiến thuật và khả năng hiệp đồng tác chiến của lực lượng DQTV trong khu vực phòng thủ, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, mọi địa hình, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tăng cường diễn tập hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ, làm chủ vũ khí trang bị. Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó quân số tham gia huấn luyện đạt 98% trở lên, các nội dung kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá, giỏi. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 01/3/2021 và kết thúc trước ngày 30/5/2021.

Lực lượng vũ trang huyện xác định và sẽ tập trung vào các nội dung cụ thể như: xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; 100% cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung quán triệt, giáo dục tới 100% cán bộ, chiến sỹ  LLVT huyện đồng thuận nhất trí cao trong thực hiện các phòng trào thi đua, thực hiện bằng các việc làm thiết thực, hiệu quả, sát với điều kiện, đặc điểm của lực lượng vũ trang huyện.

Với tinh thần thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu II và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tin rằng, công tác huấn luyện chiến đấu năm 2021 của LLVT quân sự huyện Lâm Bình sẽ đạt được kết quả cao nhất, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục