Lâm Bình triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 8

Ngày 23/6/2020, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 8

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện. Nguyễn Xuân Tuyến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Các vị đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, hiệu trưởng các trường THPT; Chủ tịch UBND 8 xã trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của các Luật được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 8 như: Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Quán triệt Nghị quyết số 63 ngày 24/10/2017 của BTV Huyện ủy Lâm Bình về Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Thông qua hội nghị, các đại biểu sẽ là những tuyên truyền viên phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tới toàn thể cán bộ các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện nắm vững và thực hiện đúng Hiến pháp, pháp Luật.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục