Tin xem nhiều

Xã Bình An tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa, giai đoạn 2020 - 2025

Nhằm hưởng ứng phong trào “ Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Sáng ngày 14/9, Ban Thường trực UBMTTQ xã Bình An đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, ...

Hội Phụ nữ huyện Lâm Bình trong công tác bảo vệ môi trường

Với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thì tiêu chí môi trường được xem là một trong những tiêu chí khó thực hiện ở các xã. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm thực tiêu chí này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Bình đã có ...