Tin xem nhiều

Xã Minh Quang nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, gắn với việc thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2021 xã Minh Quang, huyện vùng cao Lâm Bình; lên phương án xóa 13 nhà tạm, nhà dột nát cho ...