Xã Thổ Bình thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các hộ nghèo và bằng nhiều giải pháp giảm nghèo phù hợp, thiết thực, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã thực hiện tốt công tác giảm nghèo hằng năm. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, góp xây xây dựng nông thôn xã Thổ Bình ngày càng phát triển.

Nhờ được tuyên truyền, vận động và chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh ở địa phương để phát triển kinh tế, đến cuối năm 2018 gia đình ông Ma Đức Thạch ở thôn Bản Piát, xã Thổ Bình đã được thôn rà soát đảm bảo đủ điều kiện vươn lên thoát nghèo. Để có được kết quả đó, là do gia đình ông Thạch đã nỗ lực thi đua lao động sản xuất 3 vụ trong năm, chăn nuôi 100 con vịt đẻ trừng, gần 50 con thỏ và mở cửa hàng tạp hóa phục vụ bà con, đã giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập đảm bảo cuộc sống. Hiện nay, gia đình ông vẫn đang tích cực thi đua phát triển kinh tế để có cuộc sống ngày càng ổn định bền vững hơn, góp phần chung sức xây dựng xã Thổ Bình đạt chuẩn nông thôn mới. 

                                             Mô hình nuôi thỏ của ông Ma Đức Thạch ở thôn Bản Piát, xã Thổ Bình
Căn cứ vào chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm UBND huyện Lâm Bình giao,  xã Thổ Bình xây dựng các phương án hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo và giao chỉ tiêu cụ thể cho các thôn bản. Đồng thời, đến từng hộ gia đình rà soát tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nghèo để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Cụ thể, là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho các hộ không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, mà phải nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi từ các Ngân hàng và triển khai thực hiện đồng bộ các Chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước để các hộ có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã Thổ Bình đã giảm từ 54,76% xuống còn 27,09%. Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 12% để đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2021, xã Thổ Bình tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế đang có hiệu quả tại địa phương, nhất là đối với hộ nghèo. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người lao động trong độ tuổi đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước và đi xuất khẩu lao động, để có nguồn thu nhập ổn định, bền vững, vươn lên thoát nghèo.

                                                              Tuyên truyền, tư vấn việc làm tại xã Thổ Bình
Nhờ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt ở thôn bản đặc biệt khó khăn, đến thời điểm này xã Thổ Bình đã từng bước giảm nghèo bền vững và hạn chế tái nghèo, làm tốt công tác an sinh xã hội. Qua đó, khơi dậy tính tự lực, tự cường của người dân trong việc chung tay xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
 

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục