Xã Phúc Yên tập trung chăm sóc lúa vụ Mùa

Nhờ thực hiện tốt lịch gieo trồng trong khung thời vụ, đến nay, trên 72 ha lúa mùa của bà con nông dân xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đang sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện nay, diện tích lúa đang đẻ nhánh rộ. Bà con nông dân đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại cho cây lúa.

Nông dân xã Phúc Yên tập chung chăm sóc lùa mùa

Ông Triệu Kim Minh, thôn Phiêng Mơ, xã Phúc Yên cho biết: Vụ mùa năm nay gia đình ông gieo cấy hơn 2.000 m2 chủ yếu là giống lúa lai, thời điểm hiện tại gia đình ông đang tiến hành phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh hại, làm cỏ, sục bùn để cây lúa sinh trưởng phát triển.

Vụ Mùa năm nay, xã Phúc Yên đã thực hiện gieo cấy trên 72 ha, trong đó cơ cấu giống lúa lai chiếm tỷ lệ phần lớn. Hiện nay, lúa Mùa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Qua kiểm tra tại các cánh đồng ở 6 thôn bản, đã xuất hiện sâu quấn lá nhỏ và bọ xít gây hại rải rác. Trước tình hình đó, UBND xã Phúc Yên đã phối hợp với cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã, thôn vân động nông dân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Ðiều tiết nước hợp lý, cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng theo yêu cầu sản xuất của bà con

Do vụ Mùa có nhiệt độ cao, thời gian sinh trưởng của lúa rút ngắn, hơn nữa thời tiết năm nay diễn biến phức tạp nên lúa rất dễ mắc các bệnh bạc lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá, sâu đục thân... Vì vậy, bà con nông dân nên thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng của cây lúa để phát hiện sớm sâu bệnh hại, chủ động có biện pháp phòng trừ. Đồng thời, bà con cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của cán bộ khuyến nông trong việc chăm sóc và bảo vệ lúa Mùa. Với sự chủ động, tích cực trong công tác chăm sóc lúa vụ Mùa của chính quyền, các ngành chuyên môn và bà con nông dân xã Phúc Yên, tin tưởng rằng sẽ giành một vụ Mùa bội thu.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục