Thị trấn Lăng Can tập trung làm đường giao thông, đường nội đồng

Thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh, năm 2021 thị trấn Lăng Can làm trên 2 km đường giao thông nông thôn và đường nội đồng. Để hoàn thành việc làm đường theo đúng kế hoạch, hiện nay các thôn, bản trên địa bàn thị trấn đang vận động nhân dân đóng góp công sức và tiền mặt để tham giam làm đường.

Sau khi nhận đủ vật liệu cấu kiện gồm ống cống, xi măng thôn Bản Khiển, thị trấn Lăng Can đã huy động bà Nhân dân tập trung làm 52 mét đường nội đồng theo tiêu chuẩn rộng 3 mét, dầy 16 cm. Trước khi làm đường, thôn Bản Khiển đã tổ chức họp dân, để bàn bạc rồi mới đi đến thống nhất cách làm. Theo đó, mỗi một hộ dân trong thôn đã đồng tình, nhất trí nộp 50 nghìn đồng/ hộ để chi trả tiền vận chuyển cát, sỏi và thuê máy trộn bê tông, sau đó tham gia ngày công để làm đường. 

Nhân dân thôn Bản Khiển, thị Trấn Lăng Can làm đường nội đồng

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và huyện, sau nhiều năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và chủ trương bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, đường vào các khu sản xuất của các thôn bản trên địa bàn thị trấn đã cơ bản được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại lao động sản xuất, giao thương hàng hóa được dễ dàng. Thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh, năm 2021 thị trấn Lăng Can phấn đấu làm  1.740 m đường giao thông nông thôn và 400 m đường nội đồng. Hiện nay, các thôn, bản trên địa bàn xã đã làm được 672 mét đường giao thông và đường nội đồng tại các thôn Bản Khiển, Phai Tre B và Nà Khà, Nà Mèn. Các thôn còn lại hiện đang tập kết vật liệu cát, sỏi, phấn đấu đến tháng 9 năm 2021 sẽ hoàn thành chỉ tiêu làm đường giao thông, đường nội đồng theo đúng kế hoạch. 

Lãnh đạo UBND thị trấn Lăng Can (bên phải) kiểm tra chất lượng tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Phai Tre B

Thị trấn Lăng Can hiện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đạt Đô thị loại V. Việc tiếp tục thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo phương thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” sẽ góp phần giúp địa phương phát triển, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi của người dân, phục vụ sản xuất, đảm bảo lưu thông hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục