Phụ nữ Lâm Bình phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lâm Bình đã phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho nhiều hội viên được vay nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh từ đó đã tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho gia đình hội viên. Qua đó, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên.

Hiện nay, Hội LHPH huyện có 11 cơ sở Hội, có 100 chi hội, với 7.316 hội viên phụ nữ. Để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo cho hội viên, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã triển khai nhiều giải pháp tích cực giúp chị phụ nữ vươn lên trong phát triển kinh tế. Trong đó, khai thác nguồn vốn từ chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực đã giúp cho nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo bền vừng. Tổng dư nợ vốn vay tính đến thời điểm hiện nay do Hội Phụ nữ quản lý là trên 113,655 tỷ đồng, với trên 4.000 lượt hội viên vay. Từ nguồn vốn vay đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế có thu nhập cao  giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nhiều hộ hội viên phụ nữ được các cấp tuyên dương, khen thưởng trong điển hình làm kinh tế giỏi. Trong giai đoạn 2016 – 2021, bằng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội kết hợp với các chương trình dự án hỗ trợ sản xuất đã giúp đỡ cho 2.519 hộ phụ nữ thoát nghèo, nhiều hộ nghèo đã vươn lên làm giàu chính đáng, thoát nghèo bền vững, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện.

Mô hình nuôi gà thiến ở thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà

Điển hình như mô hình chăn nuôi lợn thịt của gia đình chị Ma Thị Hạnh, chi hội Phụ nữ thôn Bản Pước, sau khi được tham gia vào tổ chức hội, chị đã được tham gia các lớp tập huấn trồng trọt, chăn nuôi và được tiếp cận với các nguồn vồn của ngân hàng Chính sách xã hội nên đã có điều kiện đầu tư vào chăn nuôi lợn thịt, với mô hình nuôi lợn thịt theo hình thức nuôi gối mối năm 3 đến 4 lứa, mỗi lứa từ 8 đến 10 con, bình quan mỗi năm cho thu nhập từ chăn nuôi đạt 50 đến 70 triệu đồng.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chích sách xã hội huyện, gia đình chí Ma Thị Hạnh đã xây dựng được mô hình chăn nuôi lợn cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm

Hội LHPN xã Thổ Bình là một trong những cơ sở hội triển khai hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế của huyện Lâm Bình. Hiện nay, Hội LHPN xã Thổ Bình hiện có 928 hội viên tham gia sinh hoạt ở 10 chi hội. Nhằm giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định đời sống, hằng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ  xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khảo sát hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trên cơ sở đó giới thiệu, tín chấp cho chị em vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh…. Đến nay, tổng số dư nợ do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đứng ra tín chấp cho hội viên vay là trên 12,3 tỷ đồng.  Cùng với đó, các chi hội còn tích cực vận động hội viên phụ nữ tham gia gửi tiền tiết kiệm, đến nay số tiền gửi tiết kiện của Hội phụ nữ xã đạt 325 triệu đồng, tạo điều kiện cho 376 hội viên vay. Từ các nguồn vốn vay đã giúp chị em hội viên có điều kiện đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng chọt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo thêm việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho hội viên phụ nữ

Để quản lý tốt nguồn vốn vay, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lâm Bình thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác, đồng thời chỉ đạo cho Hội LHPN các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra theo đúng văn bản liên tịch được ký kết hằng năm. Hiện nay, có 10/10 cơ sở hội thuộc các xã, thị trấn không còn nợ quá hạn. Hoạt động tiết kiệm tại các tổ vay vốn tính đến nay có 52 tổ TK&VV, trong đó: 48 tổ xếp loại tốt, 4 tổ xếp loại khá. Thời gian tới, Hội LHPN huyện Lâm Bình tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giúp đỡ người vay nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn vay. Qua đó, góp phần vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục