Năm 2020 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình mở 8 lớp dạy nghề cho 300 lao động địa phương

Nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Trong năm 2020, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện đã tổ chức mở được 8 lớp dạy nghề cho 241 học viên là lao động ở địa phương.

Trong đó, 1 lớp Mây, tre đan tại xã Bình An, với 35 học viên; 1 lớp Hàn tại xã Lăng Can, với 19 học viên; 2 lớp chế biến nấu ăn tại xã Lăng Can, với 69 học viên; 1 lớp chăn nuôi dê tại xã Khuôn Hà, với 30 học viên; 1 lớp nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại xã Hồng Quang, với 30 học viên; 2 lớp chăn nuôi trâu, bò tại xã Phúc Yên, Bình An, với 58 học viên. Trong thời gian theo học, các học viên không chỉ được truyền đạt kiến thức lý thuyết, mà còn được tham gia thực hành tại chỗ, giúp học viên nắm chắc kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, cách chế biến các món ăn và pha chế đồ uống phục vụ khách hàng. Từ nghề đã học, nhiều học viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt và mở rộng cửa hành kinh doanh dịch vụ ăn uống, góp phần nâng cao mức thu nhập và đời sống.

Giờ thực hành của lớp Sơ cấp nghề hàn 

Thời gian tới, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tuyên truyền những chính sách học nghề cho người dân hiểu. Đồng thời, tổ chức các lớp dạy nghề theo nhu cầu của người lao động và gắn với những lợi thế, tiềm năng của huyện, giúp người lao động nâng cao thu nhập, có việc làm ổn định tại địa phương.   

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục