Lăng Can chủ động các biện pháp giữ ấm cho mạ và các loại cây trồng vụ Xuân năm 2021

Bước vào những ngày đầu năm mới 2021 không khí thi đua lao động sản xuất của bà con nông dân trên địa bàn xã Lăng Can đang diễn ra khẩn trương, sôi nổi trên những cánh đồng. Hiện nay, bà con đang tập trung thu hoạch cây trồng vụ Đông, làm đất và chăm sóc diện tích mạ vừa gieo.

Bà con nông dân  thăm ruộng, kiểm tra diện tích mạ

Để đảm bảo sản xuất vụ xuân diễn ra đúng khung lịch thời vụ, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung đôn đốc bà con nông dân chủ động thu hoạch các loại cây màu vụ Đông và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Xuân năm 2021. Đối với những diện tích thuận lợi nước thực hiện trà lúa sớm đã được bà con nông dân ở các xã trong toàn huyện tiến hành gieo mạ xuồng ruộng từ ngày 07/1/2021 theo đúng lịch chỉ đạo của huyện. Tuy nhiên, thời tiết những ngày qua diễn biến phức tạp nhiệt độ giảm thấp nên đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây mạ, các thôn bản đã đôn đốc bà con nông dân chủ động che phủ nilon và thực hiện các biện pháp giữ ấm cho mạ như: bón thêm phân chuồng, giứ lượng nước vứa đủ để giữ ấm cho mạ; khi thới tiết nắng ấm lên bà con nông dân chủ động mở nilon che mạ ở hai đầu luống để luyện mạ  nhằm hạn chế mạ chết do bị nóng.

Do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài nên mạ phát triển rất chậm

Sản xuất vụ Xuân năm 2021, xã Lăng Can dự kiến gieo cấy 275 ha lúa, 74 ha ngô, 17 ha lạc. Để bảo đảm tiến độ và diện tích kế hoạch huyện giao, UBND xã đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân đến các thôn bản và bà con nông dân kịp thời; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo cấy và chăm sóc lúa Xuân cho bà con nông dân. Chỉ đạo Hợp tác xã nông lâm nghiệp của xã chuẩn bị đủ lượng giống, phân bón để cung ứng cho các xã. Chỉ đạo các thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ. Đến nay, bà con nông dân đã gieo mạ xuống ruộng được trên 7.000 kg giống, những ngày này thời tiết đang diên biến bất lợi, rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của mạ và các loại cây trồng khác. Cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã, trưởng các thôn bản đôn đốc bà con nông dân thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt các biện pháp che phủ nilon giữ ấm cho mạ và các loại cây trồng vụ Xuân, hạn chế thấp nhật thiệt hại cho bà con nông dân.

Với sự chỉ đạo, sát sao đồng bộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, cùng với sự chủ động của bà con nông dân trong việc thưc hiện tiến độ sản xuất và phòng chống rét cho mạ. Tin rằng, sản xuất vụ Xuân năm 2021 của xã Lăng can cũng như của huyện Lâm Bình sẽ diễn ra đảm bảo khung lịch thời vụ, qua đó sẽ đảm bảo tiến độ sản xuất các vụ trong năm.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục