Lâm Bình tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 17/9, Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự Hội nghị

Ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện Lâm Bình đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Kết quả, trong 8 tháng đầu năm 2021 toàn huyện đã tiếp nhận 50.379 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 50.379 hồ sơ, có 31.332 hồ sơ giải quyết trước hạn, 19.035 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 3 hồ sơ quá hạn, 9 hồ sơ đang giải quyết. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh. Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố ( DCI) của huyện Lâm Bình đạt 97,12 điểm, xếp thứ 2 trong số 7 huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang, trong đó có 2 chỉ số thành phần là tính năng động và tiếp cận đất đai được xếp hạng 1. Trong 8 tháng đầu năm 2021, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, UBND huyện đã triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4. Đẩy mạnh ứng dụng dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết. Tiếp nhận, giải quyết 98 hồ sơ trên lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, hợp tác xã; giải quyết 130 hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng thương mại. Về lĩnh vực hành chính - tư pháp: cấp huyện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 1 trường hợp; thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc 37 vụ việc; Cấp trích lục 10 bản sao hộ tịch; 557 việc được chứng thực. Cấp xã: Thực hiện khai sinh 773 trường hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 55 trường hợp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 223 trường hợp; 2 trường hợp nhận cha, mẹ, con; 2 trường hợp đăng ký nhận con nuôi; chứng thực 33.823  việc. Phê duyệt phương án giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang cho 78 hộ gia đình ở các xã Thổ Bình, Bình An, với tổng diện tích 26.620,8 mét vuông. Có 83 đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hàng hóa, phát triển kinh tế trang trại, phát triển liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm bền vững nhằm đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện 8 tháng đầu năm còn gặp những tồn tại hạn chế như: Việc rà soát, niêm yết công khai các thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị và UBND xã còn chậm, chưa kịp thời, chưa thay thế các thủ tục hành chính mới được công bố. Còn tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn. Chưa tích cực thực hiện cung cấp thủ tục hành chính công theo mức độ 3,4. Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích chưa thực hiện được. Chưa kịp thời trong việc nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp, hợp tác xã trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Có lúc, có việc vẫn còn biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân…

Từ nay đến cuối năm 2021, huyện chỉ đạo các xã rà soát, thống kê, công bố, niêm yết đầy đủ, đúng các thủ tục hành chính tại nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn bản để nhân dân, doanh nghiệp biết. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực. Tập trung hoạt động hiệu quả Bộ phận một cửa, Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Chủ động năm bắt, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, nhất là về lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, bảo hiểm xã hội…Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Đại biểu thảo luận nêu các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp giữa đội ngũ cán bộ với người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh. Niêm yết các thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã, thị trấn và trên Cổng thông tin điện tử, giúp người dân, doanh nghiệp nắp bắt kịp thỡi đầy đủ các thủ tục hành chính. Giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính về thời gian giải quyết công việc, cũng như tuyên truyền các thủ tục hành chính nâng cao dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở các xã đến người dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: UBND các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt là về thời gian, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính khi giao dịch. Đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần phải tâm huyết, nhiệt tình, niềm nở trong công việc, chủ động nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, từ đó, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phát huy hệ thống loa truyền thanh không dây để đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thủ tục hành chính, cũng như phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi người dân. Cùng với đó, người dân, doanh nghiệp, Hợp tác xã cũng cần thường xuyên trao đổi với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục