Hội Nông Dân huyện Lâm Bình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch

Thời gian qua, Hội nông dân huyện Lâm Bình đã triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ nông dân Phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, nâng cao đời sống nhân dân, tạo sự ổn định và phát triển bền vững.

Gia đình ông Ma Phúc Thiện, thôn Bản Đồn, xã Minh Quang, được Hội Nông Dân huyện Lâm Bình hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân để xây dựng chuồng trại và phát triển nâng cao chất lượng đàn dê thương phẩm. Hiện nay, chuồng nuôi của gia đình ông đang duy trì 70 con dê, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, hệ thống chuồng trại được xây dựng kiên cố, sạch sẽ. Thời gian tới, ông sẽ liên kết với các hộ cùng sở thích để nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới xây dựng thương hiệu thịt dê hữu cơ của địa phương.

 Chuồng nuôi dê của gia đình ông Ma Phúc Thiện, thôn Bản Đồn, xã Minh Quang

Thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện Lâm Bình khóa III, về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch trên địa bàn huyện Lâm Bình đến năm 2025. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 huyện Lâm Bình duy trì, phát triển đàn dê trên 5.000 con/năm, sản lượng thịt hơi bình quân trên 100 tấn/năm; Duy trì và phát triển nuôi cá đặc sản, sản lượng cá bình quân đạt trên 20 tấn/năm… Để đạt được mục tiêu đề ra cùng với các tổ chức chính trị xã hội, Hội nông dân huyện đã triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương. Đồng thời, xây dựng các mô hình kinh tế từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân với nguồn vốn đang thực hiện là trên 2,1 tỷ đồng thực hiện các mô hình kinh tế gắn với chương trình ocop như; nuôi cá đặc sản tại xã Thượng Lâm; mô hình nuôi dê tại xã Minh Quang; Nuôi trâu sinh sản kết hợp với cày kéo tại các xã Phúc Sơn, Bình An, Hồng Quang; Nuôi trâu, bò vỗ béo tại thị trấn Lăng Can. Qua thiển khai các chương trình, dự án đã góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần của Nhân dân.  

Hội Nông dân huyện Lâm Bình giải ngân vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên xã Minh Quang

Với những giải pháp tích cực trong viêc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế tận dụng tiềm năng, thế mạnh trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đồng thời khai thác có hiệu quả tiềm năng về du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lâm Bình phát triển./.

Kim Thoa - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục