Hội nghị trực tuyến tập huấn xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch Covid -19 dành cho cấp huyện, xã

Ngày 22/7/2021, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức, Hội nghị trực tuyến tập huấn xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch Covid -19, dành cho cấp huyện, xã. Tại điểm cầu huyện Lâm Bình có đồng chí Trần Văn Chung, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lâm Bình chủ trì hội nghị, Cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tím kiếm cứu nạn các xã, thị Trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị trực tuyến được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện công tác phòng chống thiên tai năm 2020, những kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại, bài học kinh nghiệm từ thực tế công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian vừa qua. Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác phòng chống thiên tai năm 2021, trong đó cần triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ từ phòng ngừa đến ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và vật chất theo tinh thần, nội dung Chỉ thị 42 của Chính phủ, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong bối cảnh dịch Covid-19, xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai.

Tại hội nghị trực tuyến đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai; yêu cầu các địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực PCTT&TKCN. Rà soát cập nhật, hoàn thiện kịch bản phương án ứng phó thiên tai và TKCN, sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, nhân lực để ứng phó kịp thời. Các địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp và củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ, hệ thống cơ quan tham mưu làm công tác PCTT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, các địa phương khẩn trương rà soát các công trình chống chịu trước thiên tai, đặc biệt là hệ thống đê điều, hồ đập, khu tàu thuyền neo đậu trú tránh bão, từ đó ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, an toàn hồ chứa; bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai. Bổ sung các trạm quan trắc khí tượng thủy văn, hiện đại hóa công nghệ dự báo để nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, xác định chi tiết cấp độ rủi ro đối với các loại hình thiên tai đáp ứng yêu cầu PCTT ngày càng cao của xã hội. Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tình hình thiên tai, kỹ năng ứng phó, nhất là kỹ năng ứng phó tại chỗ ở cơ sở để giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục