Thư ngỏ

Từ 19h30 ngày 17/4/2021 và ngày 01/5/2021 tại khu vực đường đôi Trung tâm huyện, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức Phố đi bộ với nhiều hoạt động đặc sắc : trưng bày sản phâm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; không gian văn hóa các dân tộc, các trò chơi dân gian: đánh cù, đánh pam, đánh yến, cờ tướng, cờ vua, đi cà kheo: không gian diễn sướng các làn điệu như: Then, cọi, páo dung …; múa khèn, nhảy hiện đại; không gian ẩm thực với những món ăn đặc sắc của tộc đồng bào vùng cao như: thắng cố, mèn mén, bánh trứng kiến, xôi ngũ sắc …;

Tin cùng chuyên mục