UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11/2021

Ngày 9/11, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức cuộc họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện kỳ tháng 11. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Nha, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trình bày 11  Dự thảo Chương trình, Kế hoạch về các nội dung gồm: Dự thảo Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện. Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về sử dụng đất năm 2022. Dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu của Dự thảo Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện như: tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch covid-19, phát triển dịch vụ, thương mại  và du lịch; phát triển kết cấu hạ tầng; quy hoạch phát triển đô thi; quản lý tài nghuyên môi trường, quản lý đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử; công tác nâng cao chất lương giáo dục - đào tạo; công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Công tác trồng rừng, giảm nghèo, thu ngân sách nhà nước; công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế. Các đại biểu cũng tham gia thảo luận cho ý kiến vào các chỉ tiêu kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của năm 2021 đặc biệt là các chỉ tiêu đạt thấp và những mặt tồn tại, hạn chế trong dự thảo báo cáo… Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về sử dụng đất năm 2022 và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 cũng được các đại biểu quan tâm tham gia ý kiến thảo luận.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cơ bản đồng tình với các nội dung Kế hoạch đã nêu ra tại kỳ họp. Những ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đã trao đổi làm rõ từng nội dung và giao cho các cơ quan, đơn vị tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để bổ sung hoàn thiện các chương trình, kế hoạch trình UBND huyện xem xét, trước khi trình các cấp có thẩm quyền để ban hành và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Kết thúc phiên họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục