UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Sáng 5/7, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Dự và chủ trì tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và gần 1.800 đại biểu là lãnh đạo cấp ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tham dự tại các điểm cầu của tỉnh, 7 huyện, thành phố và một số xã.

Tại điểm cầu huyện Lâm Bình có các đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, lãnh đạo UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đại biểu điểm cầu huyện Lâm Bình dự Hội nghị

Trong giai đoạn 2015 - 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã có những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, cụ thể như: Tham gia thực hiện các việc mới, việc khó, việc phát sinh của tỉnh; chủ động tích cực đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên gắn với mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao KHKT, tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát động các cuộc thi tìm hiểu nhân các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước…Qua đó, giáo dục đạo đức, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cách mạng, vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Hệ thống tổ chức, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh được kiện toàn, bổ sung. Đội ngũ cán bộ đa số có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, tích cực, năng động trong công tác. Chất lượng tổ chức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được nâng lên. Bước đầu đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trển khai các nhiệm vụ và tập hợp đoàn viên, hội viên.  

Hội nghị đã quán triệt 4 nội dung: Sự cần thiết xây dựng Đề án; cơ sở, căn cứ xây dựng Đề án; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện; tổ chức thực hiện. Theo đó, một trong những mục tiêu chung của Đề án là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân”; đổi mới công tác vận động quần chúng theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đề án đã đề ra 12 chỉ tiêu cụ thể, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; đa dạng hoá các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển tổ chức; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Đại biểu huyện Lâm Bình theo dõi triển khai Đề án

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng chỉ đạo, trong tháng 7-2021, 100% các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ cấp huyện và đảng ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai Đề án đến đội ngũ cán bộ cấp ủy và toàn thể đảng viên, hệ thống mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến thôn, bản, tổ dân phố. Hệ thống Mặt trận các cấp giữ vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất, cụ thể hóa các nội dung Đề án số 02 nhằm tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội đại biểu đảng bộ các câp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.    

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục