UBMTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện Lâm Bình tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 19/1/ 2021, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Hiền, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các xã trên địa bàn huyện.

Trong năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lâm Bình đã chủ động bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu cho cấp ủy huyện chỉ đạo và phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và của các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng cao. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ và của các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai sâu rộng, thực hiện có hiệu quả, qua đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị

Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp công tác với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội về vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; hướng dẫn cơ sở xây dựng mô hình tự quản về thu gom, xử lý rác thải ở khu dân cư; thực hiện 01 cuộc giám sát tại 8 xã và 01 cuộc phản biện; tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19 được gần 160 triệu đồng, "Quỹ vì người nghèo" cấp huyện được trên 85 triệu đồng, cấp xã 34 triệu đồng; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”được hơn 94 triệu đồng, cấp xã 72,2 triệu đồng; ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ được trên 223 triệu đồng.

Hội Cựu chiến binh huyện, trong năm đã phối hợp tuyên truyền, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Có 81 hội viên Cựu chiến binh tham gia hoà giải và đã giải thành 39 vụ việc ở cơ sở. Cán bộ, hội viên CCB trong toàn huyện đã ủng hộ phòng, chống dịch covid-19 được trên 34 triệu đồng. Phối hợp với NHCSXH huyện nhận ủy thác, đảm bảo vốn cho hội viên vay với tổng dư nợ trên 66 tỷ đồng, có 1.337 hộ vay, trong đó có 502 hộ hội viên CCB. Duy trì 43 mô hình Sản xuất kinh doanh giỏi. Các cở sở Hội tham gia 248 ngày công lao động tu sửa 3,5 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 15,5 km kênh mương; hiến 1.300m2 đất làm đường quốc lộ; làm 02 cây cầu thôn bản;

Hội Nông dân, trong năm kết nạp được 253 hội viên mới đạt 101,2% kế hoạch. Thành lập được 8 tổ hội nông dân nghề nghiệp; Hội có 1.906 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tiếp nhận và quản lý 47 con bò cái sinh sản cho 47 hộ nghèo, cận nghèo tại xã Phúc Yên và Hồng Quang, đã tổ chức luân chuyển 25 con bò cái giống cho 25 hộ nghèo, cận nghèo theo kế hoạch. Đến nay, có 399 hộ hưởng lợi từ các chương trình bò, trong đó 399 hộ nghèo được vay, 72 hộ thoát nghèo từ chương trình. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội có 6.258 hộ đăng ký xây dựng gia đình nông dân văn hóa; tham gia được 2.356 ngày công lao động; sửa chữa nạo vét 27,7 km kênh mương; đóng góp 226 triệu đồng, hiến 3.615 m2 đất để mở đường nông thôn đi vào vùng sản xuất hàng hóa, sửa chữa 11,5 km đường giao thông, lắp đặt được 0,5 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, tham gia tu sửa 03 nhà văn hóa. Duy trì sinh hoạt 8 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các xã với 360 thành viên tham gia; trợ giúp pháp lý cho 305 lượt hội viên nông dân; tham gia hòa giải 15 vụ việc. Các cơ sở Hội giới thiệu 18 hội viên ưu tú cho Đảng, đã bồi dưỡng kết nạp 03 đồng chí; có trên 97% hội viên, nông dân ký cam kết không có người vi phạm pháp luật.

Hội Phụ nữ, trong năm xây dựng được 13 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chị em phụ nữ tham gia quét dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải được 10.026 công. Có 8/8 Hội cơ sở trồng và chăm sóc 29 mô hình "Tuyến đường hoa", với tổng chiều dài 6.250 mét. May và phát miễn phí 4.785 khẩu trang, 7.212 tờ rơi cho hội viên phụ nữ và nhân dân phòng chống dịch Covid-19. Phối hợp tặng 20 xuất quà cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng và 30 bộ quần áo mới cho trẻ em tại xã Bình An. Đóng góp 4.798 ngày công và 128 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ xây dựng khu vui chơi, mua trang thiết bị, đồ dùng học tập cho các cháu mầm non. Vận động hội viên đóng góp 15.500 viên gạch, giúp 7 hội viên nghèo xây dựng được 11 công trình. Hỗ trợ 1 nhà "Mái ấm tình thương" cho hội viên nghèo xã Phúc Yên, với số tiền 25 triệu đồng. Thành lập 11 Câu lạc bộ “Cha mẹ về chăm sóc giáo dục và phát triển trẻ thơ từ 0-8 tuổi” với 373 thành viên tại 6 xã. Có 4.874 hội viên gửi tiền tiết kiệm tại chi hội được 214 triệu đồng, bình xét cho 48 hội viên vay phát triển kinh tế. Trong năm có 88 hội viên tham gia các lớp học nghề đan lát, chăn nuôi dê và chế biến thức ăn và pha chế đồ uống; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 63 hội viên phụ nữ; hướng dẫn 6 hội viên phụ nữ kinh doanh khởi nghiệp. Có 4.478/ 5.251 hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua của Hội, bằng 85,27% (đạt 100,3%).

Trong năm, Huyện đoàn đã phối hợp xây dựng 2 công trình thanh niên cấp huyện và 22 công trình thanh niên cấp cơ sở chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện có hiệu quả “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” phát dọn 38km đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thoát nước, thu gom, xử lý rác thải tại các khu trung tâm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tổ chức lắp đặt và sửa chữa cấu kiện bê tông kênh mương nội đồng được 660m;đổ mới sân bê tông Nhà văn hóa được 135m2 ; Tổ chức hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 625 suất cơm,740 phần sữa, bánh mỳ, nước uống, 1.000 khẩu trang; tặng 10 suất quà cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được quan tâm. Phong trào “Quỹ vì bạn nghèo” quyên góp được 324kg gạo và trên 90 triệu đồng hỗ trợ 562 đội viên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập.

Năm 2021, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, tích cực tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Theo đó, UB MTTQ sẽ Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu dân cử trước và sau các kỳ họp đảm bảo đúng luật. Thực hiện có hiệu quả mô hình tự quản xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân may và mặc trang phục dân tộc. Hội CCB huyện sẽ thực hiện tốt nội dung đột phá của Hội CCB tỉnh về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; cán bộ Hội gương mẫu, sâu sát cơ sở, gần hội viên” trong các cấp Hội. Mỗi xã xây dựng mới từ 1 đến 2 mô hình Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi. Phấn đấu giảm từ 1 đến 1,5% hộ hội viên nghèo, xóa 10% nhà tạm còn lại, tăng hộ có mức sống khá và giàu lên 1% so với tổng số hội viên. Hội Nông dân huyện, phấn đấu có từ 60% số hộ hội viên trở lên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tổ chức Hội giúp đỡ 20% số hộ hội viên nông dân thoát nghèo. 100% Hội Nông dân xã thành lập được mô hình kinh tế tập thể; 60% Hội Nông dân cấp xã xây dựng được ít nhất 01 mô hình liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo hướng chuỗi giá trị. Hội LHPN huyện Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Lâm Bình. Huyện đoàn Lâm Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đồng hành với thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Lâm Bình năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.

Đại biểu thảo luận

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, chia sẻ những cách lành hay, sáng tạo trong hoạt động của công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Giải pháp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, cũng như vận động nhân dân thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021. Chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp. Nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tự quản, chất lượng giám sát và phản biện xã hội. Tổ chức thành công Đại hội địa biểu Hội LHPN cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hôi Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025,  bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và Đại hội Hội LHPN cấp cơ sở, cấp huyện. Đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng tạo tiền đề để hoàn thành mục tiêu cả giai đoạn 2021 - 2025. Do vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục bám sát các nghị quyết, chương trình của huyện đề ra. Đồng thời, tham gia các nhiệm vụ tổ chức bầu cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử, các đoàn thể tập trung vận động cử tri đi bầu cử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập huyện. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp cơ sở, các mô hình tự quản, phát huy vai trò của lực lượng cán bộ, hội viên, đoàn viên nòng cốt, người có uy tín trong các tổ chức hội, đoàn thể là cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. 

UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Giấy khen của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, công tác hội và phong trào thi đua năm 2020./.

Thúy Phượng - Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục