Phụ nữ xã Xuân Lập hướng đến Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Lâm Bình

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Lâm Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026, hội viên phụ nữ xã vùng cao Xuân Lập đang tích cực ra sức thi đua lạo động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, xây dựng các công trình, phầm việc thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội.

Gia đình Chị Lò Thị Sao, thôn Nà Co, xã Xuân Lập có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, năm 2021 gia đình chị được Hội PHPN các cấp xét hỗ trợ 25 triệu đồng từ quỹ mái ấm tình thương để làm nhà ở mới. Cuối tháng 6/ 2021 gia đình chị đã khởi công xây dựng, đến nay đã được 60% tiến độ công trình, phấm đấu đến cuối năm 2021 gia đình chị sẽ hoàn thiện ngôi nhà. Khi được hỗ trợ làm nhà ở mới theo chương trình Mái ấm tình thương gia đình chị cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi vì được sự hỗ trợ, chung tay giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ.

Ngôi nhà của gia đình Lò Thị Sao, thôn Nà Co, xã Xuân Lập, khởi công xây dựng từ tháng 6/ 2021

Hội LHPN xã Xuân Lập hiện có trên 370 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội. Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện Lâm Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026, hướng tới Đại hội Phụ nữ toàn Quốc, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN xã Xuân Lập đã xây dựng nhiều chương trình, hoạt động tình nghĩa, hướng về cơ sở, chung sức xây dựng nông thôn mới như; Xây dựng công trình tuyến đường hoa dài trên 500m từ thôn Nà Co đến thôn Lũng Giềng, hỗ trợ hội viên phụ nữ làm nhà mái ấm tình thương; tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn với thực hiện việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua " Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Lâm Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2021- 2026, nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ xã, nhiệm kỳ 2021- 2026 tới toàn thể cán bộ, hội viên. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Ngôi nhà " Mái ấm tình thương" được Hội LHPN hỗ trợ 25 triệu đồng 

Đại hội đại biểu đại biểu phụ nữ huyện Lâm Bình nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 8-2021. Với nhiều hoạt động hướng về Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Lâm Bình nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thành công, thực sự là ngày hội lớn và là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn huyện, góp phần xây dựng hình ảnh, người phụ nữ Việt Nam thời đại mới thời đại mới: “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. 

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục