Lâm Bình công bố các quyết định hợp nhất văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, hợp nhất cơ quan UBKT Huyện ủy, Thanh tra huyện

Thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/10/ 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ngày 28/8, Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và hợp nhất cơ quan UBKT Huyện ủy, Thanh tra huyện.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Trung Sơn, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Lãnh đạo huyện Lâm Bình có các đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Huyện ủy, các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành,UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBKT Huyện ủy và Thanh tra huyện.

Tại Hội Nghị đồng chí Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và hợp nhất cơ quan UBKT Huyện ủy, Thanh tra huyện.  

Theo đó, sau khi hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với HĐND và UBND huyện có tên gọi là Văn phòng huyện Lâm Bình. Đối với cơ quan UBKT Huyện ủy, Thanh tra huyện sau khi hợp nhất có tên gọi là cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Lâm Bình. Văn phòng huyện và Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. Tổ chức bộ máy của Văn phòng huyện gồm nhóm lãnh đạo quản lý, có Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng; nhóm chuyên viên nghiệp vụ gồm có chuyên viên tổng hợp và nhân viên cơ yếu công nghệ thông tin, quản trị mạng; nhóm phục vụ gồm có kế toán, nhân viên văn thư lưu trữ, nhân viên phục vụ, lái xe và bảo vệ. Được giữ nguyên tổng số biến chế được giao là 32 người. Về chức năng, nhiệm vụ sau khi được hợp nhất, Văn phòng là cơ quan chuyên môn, tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Tỉnh ủy,Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Trịnh Văn Năm giữ chức vụ Chánh văn phòng và 4 Phó Chánh văn phòng huyện Lâm Bình. Đối với Tổ chức bộ máy của Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện gồm 1 Thủ trưởng và 2 Phó thủ trưởng. Trước mắt, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện sẽ sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có. Việc hợp nhất UBKT và Thanh tra huyện sẽ góp phần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của Đảng và công tác thanh tra của Nhà nước; làm tinh gọn đầu mối, giảm biên chế; tăng cường sức mạnh, nâng cao năng lực phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm của cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất và tập trung cao trong đánh giá tính chất, mức độ và xác định hình thức, biện pháp xử lý vi phạm. Đồng chí Ma Ngọc Trường, UV BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trương cơ quan Ủy ban kiểm tra – Thanh tra huyện Lâm Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhận quyết định hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy      

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cơ quan UBKT Huyện ủy và Thanh tra huyện đã đạt được trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng đề nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng huyện, Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, phối hợp, hỗ trợ cùng nhau triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Sớm ổn định, sắp xếp bộ máy tổ chức, làm việc và nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoàn thiện cơ chế, quy trình hoạt động và chương trình công tác để thực hiện. Khẩn trương tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cac đồng chí lãnh đạo huyện trao quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng huyện và Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện 

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cho cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng huyện và Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục