Kỳ họp thứ nhất HDND huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 4/7/2021, HĐND huyện Lâm Bình đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hà Quang Giai, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Lãnh đạo huyện Lâm Bình có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban MTTQ huyện; đại biểu HĐND tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa III; lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trân trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa II nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026, là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, các đại biểu HĐND huyện khóa III nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong huyện, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu giữ các trọng trách trong bộ máy các cơ quan chính quyền huyện; đồng thời, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Đại biểu dự kỳ họp

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, kỳ họp đã nghe đồng chí Chẩu Văn Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả công tác bầu cử trên địa bàn huyện. Theo đó, Cuộc bầu cử đại biêu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021 – 2026, diễn ra trong bối cảnh tình hình dich Covid-19 có những diến biến phức tạp, đã gây không it khó khăn trong công tác chuân bị tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn huyện. Song dưới sự lãnh đạo, chi đạo kip thời, sát sao cúa các câp ủy đảng, chính quyền, sự tích cực, chú động của Ủy ban bầu cử huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ các cấp và các cơ quan tổ chức, đoàn thể huyện, tinh thần trách nhiệm của các tổ phụ trách bầu cử và sự ủng hộ của nhân dân, cuộc bầu của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Lâm Bình đã thành công tốt đẹp. Kết quả toàn huyện có trên 23 nghìn cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 100%. Lâm Bình là đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao và hoàn thành bầu cử sớm nhất tỉnh. Cử tri đã tín nhiệm bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội là 2 đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh là 2 đại biểu, đại biểu HĐND huyện khóa III là 31 đại biểu và 167 đại biểu HĐND cấp xã, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, tỉ lệ, không có đơn vị phải bầu cử lại, bầu cử thêm.

Tại lỳ họp các đồng chí đại diện Uỷ ban bầu cử huyện đã trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho người trúng cử

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các địa phương, đơn vị của huyện Lâm Bình đã góp phần vào thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Đồng chí đã chúc mừng 31 đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND huyện Khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu cho hoạt động của nhiệm kỳ mới, các đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn trong các vị đại biểu HĐND huyện bầu vào các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND huyện. Qua đó, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, toàn diện, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí cũng yêu cầu, ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các ban HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện nhanh chóng ổn định tổ chức, rà soát, ban hành các quy định, quy chế làm việc, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để khẩn trương thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. HĐND huyện cần chủ động, khẩn trương nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Đồng thời, kế thừa, phát huy những kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng, ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao; đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo đúng quy định.

Đ/c Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Khóa III, đã thực hiện bầu các chức danh Chủ tịch HĐND huyện; Phó Chủ tịch HĐND huyện; các Ban HĐND; bầu Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các thành viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND huyện

Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, đồng chí: Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện khóa II, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Khóa III, nhiệm kỳ 2021–2026; đồng chí, Hoàng Văn Nha, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện khóa II, được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026; Đồng chí La Hồng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, được bầu làm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa. Đồng chí Hoàng Văn Nha, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện được bầu làm Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện khóa. Đồng chí Ma Ngọc Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy được bầu làm Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa III.

Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt kỳ họp

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thay mặt các đồng chí được bầu giữ các chức vụ chủ chốt của HĐND huyện cảm ơn các đại biểu HĐND huyện đã tín nhiệm bầu các chức danh chủ chốt của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây vừa là vinh dự song cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Các đồng chí hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả, học hỏi những kinh nghiệm quý báu của những người tiền nhiệm; đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức, đồng lòng đoàn kết, thống nhất, thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân; không ngừng đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng các kỳ họp, quyết định những vấn đề lớn, quan trọng bảo đảm đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế huyện, sáng suốt quyết định các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá, có tính khả thi cao thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn bầu các chức danh lãnh đạo UBND huyện

  Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Khóa II, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Khóa III, nhiệm kỳ 2021–2026. Các đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Nông Thị Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa II, được bầu tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp đã bầu 12 Ủy viên UBND huyện và bầu 18 vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các Uỷ viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt kỳ họp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Trung, cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện đã tin tưởng, tín nhiệm, tiếp tục bầu Chủ tịch UBND huyện cũng như các chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện tại kỳ họp với tỷ lệ phiếu bầu cao. Đồng chí khẳng định: Tập thể lãnh đạo UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Huyện ủy, HĐND huyện, tập trung cao độ chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu chủ yếu, các khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II đã đề ra. UBND huyện sẽ điều hành chặt chẽ, quyết liệt, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng  chính quyền liêm chính, kiến tạo, thực hiện có hiệu quả phương châm đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và phát, xây dựng Lâm Bình ngày càng phát triển nhanh và bền vững. các đại biểu đã nghe đại diện UBMTTQ huyện Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc vận động bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và biểu quyết thông qua các Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục