Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành luật HTX năm 2012

Ngày 6-11, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành luật HTX năm 2012. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật HTX năm 2010; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Điểm cầu huyện Lâm Bình

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 6 điểm cầu các huyện trong tỉnh. Dự tại điểm cầu huyện Lâm Bình, có các đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo văn phòng huyện ủy; Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn, đại diện một số HTX tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lâm Bình

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 13/3/2002, Ban Chấp hành Trung ương  Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành các văn bản cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX; tạo điều kiện thuận lợi để các HTX chuyển đổi từ mô hình HTX kiểu cũ sang mô hình HTX kiểu mới; kịp thời hỗ trợ cho 44 hợp tác xã xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí trên 75,2 tỷ đồng; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2017 đã hỗ trợ 3,2 tỷ đồng cho 32 hợp tác xã; Hỗ trợ 34 hợp tác xã tham gia dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; hỗ trợ 8 hợp tác xã thực hiện dự án phát triển ngành nghề nông thôn, phát triển sản xuất gắn với chế biến sản phẩm số tiền 3,26 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 520 ( tăng 328 hợp tác xã so với thời điểm năm 2001, thu hút hơn 11 nghìn 800 thành viên; doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt trên 1 tỷ 130 triệu đồng, tăng 869 triệu so với năm 2001; thu nhập bình quân của thành viên, lao động hợp tác xã đạt 67,2 triệu đồng/năm. Hoạt động khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã có nhiều chuyển biến tích cực về quy mô, công nghệ và thị trường. Các hợp tác xã nông nghiệp đã hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi. Hiện toàn tỉnh có 38 HTX nông nghiệp tham gia chương trình, sở hữu 60 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, chiếm tỷ lệ 76% tổng sản phẩm OCOP toàn tỉnh; có 53 Họp tác xã thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ 20 loại sản phẩm nông sản; có 17 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất…Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao nhận thức của xã hội và hệ thống chính trị đối với Hợp tác xã kiểu mới.

Ông Ma Ngọc Thành, Giám đốc HTX nông, lâm nghiệp Thổ Bình phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao quá trình thực hiện Nghị quyết 13 và những kết quả đạt được trong phát triển HTX của tỉnh. Đồng chí đề nghị, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, thực hiện kết luận 70-KL/TW ngày 9/3/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương  Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể… phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện phát triển HTX, bố trí kinh phí cho phát triển kinh tế HTX; quan tâm kiện toàn HTX trong điều kiện ảnh hưởng dịch Covid-19; đánh giá các mô hình HTX hiệu quả để nhân rộng; hỗ trợ HTX có cơ hội ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao sản phẩm; Liên minh HTX phải thể hiện vai trò nòng cốt trong phát triển HTX…

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Để năm 2030 tỉnh có  600 HTX hoạt động hiệu quả, các sở, ngành, huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể; chú trọng phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; gắn phát triển kinh tế HTX với xây dựng nông thôn mới; triển khai xây dựng các mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Các ngành, địa phương phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, thu hút thế hệ trẻ về làm lĩnh vực HTX; hỗ trợ các HTX tiếp cận các chương trình, dự án, đề án để tạo điều kiện cho các HTX được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước… Liên minh HTX phải là nòng cốt, đại diện cho  HTX kiến nghị, tham mưu cho tỉnh thực hiện các chính sách về HTX, hỗ trợ mở rộng HTX liên doanh, liên kết mở rộng thị trường. Đối với các HTX phải tự chủ, minh bạch, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu của đơn vị…

Nhân dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 34 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 13/3/2002, Ban Chấp hành Trung ương  Đảng khóa IX và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục