HĐND xã Thổ Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tổ chức thành công kỳ họp thứ 11

Trong 2 ngày 30, 31/12/2020, HĐND xã Thổ Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 11.

Quang cảnh kỳ họp

Năm 2020 xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã đạt được những kết quả nhất định về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng: Tổng sản lượng lương thực thực đạt 104% kế hoạch huyện giao; tiếp tục phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế, giá trị kinh tế cao như nuôi trâu nhốt vỗ béo, nuôi dê thương phẩm... Tổng đàn gia súc, gia cầm là trên 23 nghìn con. Việc thực hiện trồng cây vụ đông của xã đạt 138% kế hoạch huyện giao. Tổng diện tích trồng rừng đạt trên 87ha, trong đó: Trồng rừng sản xuất 75,25 ha; trồng cây phân tán 12 ha. Nâng cấp tuyến đường liên thôn tại thôn Bản Piát, Lũng Piát; làm mới được trên 2.500m đường giao thông nội đồng. Thực hiện các chương trình dự án 30a và 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong năm có 180 hộ thoát nghèo; giảm từ 38% xuống còn 27%; Về công tác xây dựng nông thôn mới xã được giao 1 tiêu chí về cơ sở vật chất trường học, đến nay xã đã đạt 14/19 tiêu chí; đồng thời chỉ đạo 3 trường học thực hiện tốt kế hoạch năm học. Trạm y tế xã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Thực hiện tốt Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, các thủ tục hành chính nhanh, gọn hiệu quả. Thực hiện tốt Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác hòa giải ở cơ sở, đảm bảo An ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong năm đã cấp được 5.080 thẻ BHYT; về công tác tuyển quân xã có 12 công dân tham ra nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu giao, đồng thời tổ chức huấn luyện Dân quân với quân số tham gia đạt 100% theo KH.

Sau khi nghe các báo cáo các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, kết quả giai đoạn 2016 - 2020; về một số nội dung như: Việc đôn đốc các nhà thầu thực hiện thi công và quyết toán một số công trình xây dựng trên địa bàn còn chậm, một số dự án thực hiện hiệu quả chưa cao; Vẫn còn một số hộ dân sử dụng sai mục đích quyền sử dụng đất... Kỳ họp cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề mà nhiều cử tri và nhân dân quan tâm, như: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến độ xây dựng NTM tại địa phương...

Tại kỳ họp các vị đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết gồm: Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2021; phương án phân bổ chi đảm bảo hoạt động cho các ngành năm 2021. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021; Dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025. Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, kỳ họp thứ 11 HĐND xã Thổ Bình khoá XIX đã thành công tốt đẹp.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục