HĐND huyện Lâm Bình tổ chức thành công kỳ họp thứ 3.

Trong 2 ngày 23, 24/ 12/ 2021, HĐND huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ 3. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Các đồng chí UVBTV Huyện ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh sinh hoạt tại Tổ Na Hang - Lâm Bình; lãnh đạo UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, lãnh đạo, Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trước giờ khai mạc kỳ họp các đồng chí đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lâm Bình. Tại đây, các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn, sự hy sinh, cống hiến của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho nền độc lập, tự do của tổ quốc, vì cuộc sống thanh bình, hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ dâng hương, dâng hoa trước tượng đài, các đại biểu đã cùng thắp những nén hương lên từng phần mộ các liệt sĩ.

Đại biểu HĐND huyện thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện 

Các đại biểu được xét nghiệm vi rút Covid-19 trước khi diễn ra Kỳ họp

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Cũng như tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện về những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn trong thực hiện kế hoạch triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, kết quả thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kế hoạch đầu tư công năm 2021; thảo luận về những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tổng thể kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022; xem xét thông qua các nghị quyết về về thực hiện các nhiệm vụ của năm 2021 cũng như giai đoạn 2021-2025.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Nông Thị Toản, UVBCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH của huyện trong năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2022. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động tiêu cực của dịch COVID-19, cụ thể là đợt bùng phát dịch trên địa bàn huyện vào tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh của Nhân dân, doanh nghiệp…Song, dưới sự lãnh đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; sự chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước năm 2021 đạt trên 299,92 tỷ đồng, đạt 100,13% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 353 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm. Trồng mới trên 722,7 ha rừng, đạt 103% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,06 triệu đồng/người. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện năm 2021 đạt 20,181 tỷ đồng, đạt 103,2% dự toán. Hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Thổ Bình. Tạo việc làm mới và chuyển đổi nghề cho 1.560 người, đạt 102,1% kế hoạch năm. Trong năm giảm 7,03 % tỷ lệ hộ nghèo, đạt 157% kế hoạch... Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.

Kỳ họp thảo luận

Cùng với đó, huyện cũng đã tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Tổ chức tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Lăng Can và tiếp nhận 2 xã Phúc Sơn, Minh Quang huyện Chiêm Hóa về huyện Lâm Bình.

Năm 2022, huyện Lâm Bình phấn đấu thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm và 16 chỉ tiêu cụ thể, đó là: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt trên 336 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản theo giá so sánh 2010 đạt trên 420 tỷ đồng. Trồng mới rừng tập trung trên 600 ha. Thu hút trên 136 nghìn lượt khách du lịch. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/người. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 21 tỷ đồng. Hoàn thành 03 vườn mẫu nông thôn mới. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ đạt trên 42%. Tạo việc làm mới và chuyển đổi nghề cho 1.555 người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm trên 4%. Phấn đấu xóa 339 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo...

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2022. Các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, Ban Dân tộc, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện. Thông báo hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tham gia xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022...

Để làm rõ hơn những kết quả cũng như hạn chế, tồn tại, kiến nghị trong báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân, từ đó xác định đúng những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo. Tại Kỳ họp, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, tập trung vào các nội dung như: Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Các nội dung liên quan đến phòng, chống Covid-19, chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế. Tiến độ thực hiện Nghị quyết 55 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nội đồng, cầu trên đường giao thông.  Kết quả thu, chi ngân sách năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách năm 2022. Tiến độ xây dựng công trình và giải ngân đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận, xem xét một cách kỹ lưỡng và thống nhất cao thông qua 09 nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022, thể hiện quyết tâm cao bảo đảm lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II.

Kỳ họp bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp cũng đã thông qua Dự thảo nghị quyết và biểu quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Chu Thế Anh, Trưởng công an huyện và ông Mai Trọng Đạt, Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường do chuyển công tác. Đồng thời, tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, Ông Hà Trung Trực, Trưởng Công an huyện và ông Ma Văn Lâm, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng được HĐND huyện bầu trúng cử Ủy viên UBND huyện.

Lãnh đạo huyện lên tặng hoa chúc mừng các đồng chí được HĐND huyện bầu làm ủy viên UBND huyện 

Đến dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện; sự đồng lòng, chung sức của cán bộ, đảng viên, các doanh nhân, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là những đóng góp hết sức quý báu của Nhân dân, đội ngũ Y, bác sỹ, nhân viên y tế, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống an toàn dịch bệnh, vừa duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2021. Với cương vị là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí  trân trọng cảm ơn các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã đồng tình và quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm về các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và chia sẻ, cảm thông sâu sắc và đồng tình ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2025, bên cạnh những thuận lợi căn bản, huyện ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc trong huyện để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện hiệu quả phương châm Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với duy trì, thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn sức khỏe cho Nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động du lịch, dịch vụ, ổn định thị trường, nhất là các loại hàng hóa thiết yếu. Quan tâm chăm lo, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt công tác văn hóa - xã hội. thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo Nhân dân vui Xuân đón Tết vui vẻ, an toàn. Hội đồng nhân dân huyện cần bám sát, thực hiện hiệu quả quy chế, nội quy, kế hoạch đã đề ra.

 Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khoá III đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, sự chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan có liên quan. Sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai các nghị quyết, kết luận đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua; nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và cử tri để tháo gỡ những khó khăn ở cơ sở, có những giải pháp thiết thực hơn nữa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục nêu cao trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu nhân dân để bảo đảm các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện được thực hiện hiệu quả.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục