Đảng bộ xã Phúc Yên chú trọng công tác phát triển đảng viên mới

Thời gian qua, Đảng bộ xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu, xem xét kết nạp đảng, góp phần tăng cường đội ngũ đảng viên đảm bảo về số lượng, chất lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ.

 Đồng chí Quan Thị Lưu, Bí Thư Đoàn thanh niên cộng sản HCM xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình tuyên truyền thực hiện của Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Theo đó, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM xã Phúc Yên đã chủ động tham mưu về công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, phát triển đảng viên trẻ; xây dựng và đề xuất chỉ tiêu cụ thể cho từng năm, có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đoàn xã đã giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên được các tổ chức chính trị xã quan tâm

Đồng chí Chẩu Văn Tâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phúc Yên cho biết:  Đảng bộ xã Phúc Yên hiện có 206 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 06 chi bộ thôn, bản, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ công an xã. Năm 2021, Đảng bộ xã Phúc Yên có kế hoạch kết nạp 07 đảng viên mới. Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã họp, phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách chi bộ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao trách nhiệm tổ chức Đảng, đảng viên đối với công tác phát triển đảng. Đồng thời, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; phát động các phong trào thi đua để lựa chọn những nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng, tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để động viên, bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong 06 tháng đầu năm 2021 Đảng bộ xã đã kết nạp được 04 đảng viên mới, đạt 57% KH.

Các chi bộ phấn đấu mỗi năm kết nạp mới từ 1 đến 2 đảng viên mới

Thời gian tới, Đảng ủy xã Phúc Yên tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, phấn đấu mỗi chi bộ kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới/ năm. Không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục