Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 16/6, Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Lâm Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng 51 đảng viên của Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác triển khai đến các chi bộ thực hiện. Chú trọng chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy huyện theo lĩnh vực phụ trách. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Các chi bộ, cơ quan bám sát chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế cơ sở triển khai nhiệm vụ chuyên môn có kết quả. Tích cực xây dựng cơ quan, đoàn thể, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả khắc phục khuyết điểm tồn tại hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 89-NQ/HU ngày 17/10/2028 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Công tác dân vận được quan tâm. Duy trì đảm bảo chương trình kiểm tra, giám sát. Cơ bản hoàn thành 6/6 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Đại hội Đảng bộ Đảng, đoàn thể huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các chi bộ cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy huyện theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách. Chủ động trực tiếp tham mưu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham mưu cho Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh, của Trung ương; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự Đại hội

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập và chỉ đạo các chi bộ triển khai đầy đủ chủ trương, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và khắc phục những tồn tại hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm; đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm thường xuyên trong Đảng bộ; lựa chọn nội dung "làm theo" Bác phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đ/c Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng bức tranh tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang cho Đại hội

Kết quả, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hằng năm các chi bộ đều được đánh giá, xếploại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 20% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hằng năm 100% tổ chức đoàn thể, cơ quan đạt tập thể “ Lao động tiên tiến” trên 20% tập thể đạt” Lao động xuất sắc”. Đến năm 2020, có 100% cán bộ, công chức làm công tác nghiên cưu, tổng hợp có trình độ đại học, trong đó có trên 10% có trình độ trên đại học.  Đảng bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên, công chức không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, khồng ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức ngày càng dược nâng cao. Các tổ chức đoàn thể trong khối đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, ủng hộ do cấp trên phát động, đời sống của cán bộ, đảng viên,  công chức, viên chức được chú trọng chăm lo. 

Đảng viên dự Đại hội nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Lâm Bình phấn đấu đạt một số mục tiêu chủ yếu: Lãnh đạo 100% chi bộ thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ huyện thực hiện các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội huyện theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II đề ra; hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập và nắm vững nội dung cơ bản của các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu trên 85% đảng viên có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên; hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ và 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tổ chức đoàn thể được xếp loại hoạt động tốt trở lên...

Đ/c Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Đảng bộ cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc  phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện...

Đại biểu dự Đại hội thực hiện quyền dân chủ tại Đại hội

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 8 đồng chí vào BCH khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phiên họp thứ nhất BCH khoá III đã bầu 03 đồng chí vào BTV Đảng ủy; đồng chí Ma Phúc Sơn được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 14 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng, đoàn thể huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục