Thổ Bình quyết tâm về đích nông thôn mới

Bằng những cách làm linh hoạt, phát huy vai trò chủ thể của người dân và sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Xã Thổ Bình huyện ...

Tin xem nhiều

HĐND huyện Lâm Bình tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình

Ngày 09/12, HĐND huyện Lâm Bình đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua Tờ trình của Uỷ ban nhân dân huyện và Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc ...