Tin xem nhiều

Xã Thổ Bình tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND huyện Lâm Bình về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, xã Thổ Bình đã kích hoạt lại các phương án phòng, chống dịch ...

Công an xã Thổ Bình quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đang có những diễn biến phức tạp, khó lường và thực hiện chỉ đạo của các cấp và ngành, cùng với lực lượng Công an toàn huyện, Công an xã Thổ Bình đang triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các biện ...

Phúc Yên tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND huyện Lâm Bình, những ngày này cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã Phúc Yên ...