Tin xem nhiều

Xã Thổ Bình tập trung thực hiện tiêu chí thu nhập

Trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí thu nhập được xác định là một trong những tiêu chí khó đối với địa phương. Để thực hiện đạt tiêu chí này vào năm 2021, thời gian qua xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã chủ động hỗ ...

Lâm Bình phấn đấu đưa xã Thổ Bình về đích nông thôn mới

Để đạt được mục tiêu đưa xã Thổ Bình về đích nông thôn mới vào cuối năm 2021, huyện Lâm Bình đã phân công các thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới của huyện phụ trách, hỗ trợ xã Thổ Bình thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, tuyên truyền, vận ...