Hồng Quang nỗ lực giảm nghèo

Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua các hộ gia đình nghèo ở xã Hồng Quang đã luôn nỗ lực, chủ động ...

Phúc Sơn nỗ lực giảm nghèo

Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của xã Phúc Sơn giảm từ 19,33% xuống còn 14,04% . Để đạt được mục tiêu trên, xã đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả ...

Tin xem nhiều