Giới thiệu chung về huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 28/01/2011, Chính phủ đã có Nghị quyết số 07-NQ/CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang

Lâm Bình là huyện vùng cao, vùng sâu, xa của tỉnh, trung tâm huyện được đặt tại xã Lăng Can, trên 10 dân tộc anh em cùng sinh sống xen kẽ ở 75 thôn, bản và trên 30.000 nhân khẩu, trong đó dân tộc Tày chiếm trên 60%; có 08 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập, Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang;. Huyện có 78.152,17 ha diện tích tự nhiên; trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 2.444,12ha, đất lâm nghiệp 68.985,15ha, trong đó: đất rừng sản xuất 15.810,41ha, rừng phòng hộ 48.771,44ha. Điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với chăn nuôi đại gia súc và có các loại cây trồng như: Cây chè, lạc, lúa, ngô khoai sắn... một số cây công nghiệp như cây quế,keo, bạch đàn và một số loại nông sản phụ khác,

1. Về vị trí địa lý

Huyện Lâm Bình cách trung tâm Thành phố Tuyên Quang 150 km.
Địa giới hành chính huyện Lâm Bình: Đông giáp huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Đông Bắc giáp huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang; Tây và Tây Bắc giáp huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; Nam giáp huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Bắc giáp huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

2. Về địa hình

Huyện Lâm Bình có địa hình chủ yếu là núi cao, độ dốc lớn, nhiều khe suối chia cắt.